Mầm non

Trò chơi giúp trẻ rèn luyện khả năng đếm đến 4

841

Bài tập 1: Có 4 con vật đang dạo chơi trên bải cỏ. Em hãy đếm xem mỗi con có mấy chân?

Trò chơi giúp trẻ rèn luyện khả năng đếm đến 4

*Ý nghĩa: Thông qua việc đếm chân động vật giúp trẻ hiểu ý nghĩa về số lượng mà số 4 biểu thị.

Bài tập 2: Gấu bố, gấu mẹ, gấu anh và gấu em đang ngồi ăn sáng. Em hãy đếm xem trên mỗi đĩa thức ăn có mấy món ăn? Em hãy khoanh tròn vào đĩa có số đồ ăn bằng 4 nhé!

Trò chơi giúp trẻ rèn luyện khả năng đếm đến 4-1

Mầm non

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời

Khi trẻ được khoảng gần 2 tuổi thì cha mẹ cần dạy bé tiếp xúc với mọi vật, thiên nhiên xung quanh bằng cách hỏi bé và dạy bé trả lời.

809

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-1

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-2

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-3

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-4

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-5

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-6

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-7

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-8

Một vài câu mẹ hỏi trẻ 2 tuổi trả lời-9