Toán lớp 2

Bài toán lớp 2 suy luận đơn giản

836

Bài toán: Có một chiếc cân hai đĩa như hình vẽ. Hỏi cần bao nhiêu con vịt đặt vào đĩa cân bên phải để cân bằng với cá sấu?

Bài toán lớp 2 suy luận đơn giản

Các em thử suy luận xem nhé.

Đáp án:

2 con sư tử nặng = 1 con cá sấu

2 con vịt nặng = 1 con sư tử

suy ra: 4 con vịt nặng = 1 con cá sấu

Chọn đáp án B.