Toán lớp 4

Giải bài toán tìm tuổi lớp 4 bằng sơ đồ đoạn thẳng

374

Bài toán: Hiện nay tuổi của chủ Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi của bà nội. Chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi, cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuồi của cô Thảo bằng $ \frac{4}{5}$ tuổi chú Thái cách đây bao nhiêu năm?

Hướng dẫn giải:

Vẽ sơ đồ
Tuổi cô Thảo: |—|
Tuổi chú Thái: |—|+5
Tuổi bà: |—|—|+5
Tuổi bà hơn tuổi cô Thảo là:
|—|+5 = 33
-> Tuổi cô Thảo hiện nay là: 33-5=28 (tuổi)

Khi cô thảo bằng 4/5 tuổi chú Thái thì tuổi của cô Thảo là:

5:(5-4) x 4= 20( tuổi)

Cách đây số năm là:

28-20= 8( năm)