Toán lớp 3

Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có một chữ số

951

Bài toán: Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có một chữ số

Giải:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 102

Số lớn nhất có một chữ số là 9

Vậy tổng cần tìm là: 102 + 9 = 111.