Mầm non

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi

Các bài toán giúp trẻ mầm non từ 3-5 tuổi nhận biết sự giống nhau, khác nhau, lớn, nhỏ, cao thấp. Từ đó hình thành cho các bé tư duy về hình dạng.

681

Bài tập nhận biết giống nhau và khác nhau với đồ vật, các bộ phận cơ thể.

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi

Bài tập chọn các bức tranh giống nhau:

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-1

Bài tập nhận biết lớn nhỏ với các đồ vật: giày, quần áo

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-2

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-3

Bài tập nhận biết dài và ngắn:

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-4

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-5

Bài tập nhận biết cao thấp:

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-6

Nhận biết giống nhau, khác nhau, lớn nhỏ, cao thấp cho trẻ 3-5 tuổi-7

Mầm non

Bài toán: nhận biết Một – Nhiều – Bằng nhau

Nhận biết về số lượng: Một - Nhiều - Bằng nhau là những bài toán mà cha mẹ, thầy cô cần phải dạy cho các bé ngay từ khi còn học lớp mầm non.

506

Một – Nhiều: bé đánh dấu x bên cạnh ổ rơm có nhiều quả trứng. Và bé tô màu ổ rơm chỉ có 1 quả trứng.

Bài toán: nhận biết Một - Nhiều - Bằng nhau

Tiếp theo: Bé dùng bút màu xanh dương để nối các con vật chỉ có 1. Bé dùng bút màu đỏ để nối các con vật có nhiều. Và bé gọi tên các con vật vừa tô.

Bài toán: nhận biết Một - Nhiều - Bằng nhau-1

Bằng nhau: Bé hãy tìm gà cho bạn vịt bằng cách nối 1 chú gà với 1 chú vịt. Bé xem chú nào chưa có bạn gà và số bạn vịt, con vật nào nhiều hơn?

Bài toán: nhận biết Một - Nhiều - Bằng nhau-2

Toán lớp 1

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

597

Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Câu 1:

Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 8

Câu 2:

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 5

Câu 3:

Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: Hình C

Câu 4:

Xem hình rồi chọn nhận xét đúng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B.

B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau.

C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B.

Đáp án: C

Câu 5:

Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 6

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D?

Đáp án: 6

Câu 7:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng?

Trả lời:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất 3 đoạn thẳng.

Câu 8:

Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm?

Đáp án: 2

Câu 9:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 10

Câu 10:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10 Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Đáp án: 16

Mầm non

Bài toán nhận biết các hình dành cho bé 5 tuổi

Một số bài toán nhận biết các hình (hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình lục giác...) dành cho bé 5 tuổi phát triển khả năng tư duy hình học.

507

Bài toán nhận biết các hình dành cho bé 5 tuổi

Bài toán nhận biết các hình dành cho bé 5 tuổi-1