Tiểu học

23 bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1

610

23 bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1 dưới đây là tài liệu học tập mà Baitoan.com gửi tới các em học sinh lớp 1. Chúc các em học tốt.

23 bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1
23 bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1

23 bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1

23 bài toán đếm hình dành cho học sinh lớp 1

Tiểu học

Bài toán điền số dành cho học sinh lớp 1 ở Singapore

542

Bài toán này tương tự bài tập dành cho học sinh lớp 1 ở Singapore (những đứa trẻ từ 5 đến 7 tuổi).

Câu đố này tương tự bài tập của học sinh lớp 1 Singapore. Tuy nhiên, tác giả Alex Bellos của The Guardian đã sửa lại để nó hợp lý hơn.

Cho hình gồm 5 số được điền sẵn như hình dưới:

Bài toán điền số dành cho học sinh lớp 1 ở Singapore
Trong mỗi một phần tư của hình tròn lớn nhất có một số gồm hai chữ số.

Bạn hãy sử dụng các số tự nhiên từ 1 đến 9 để điền vào các hình tròn nhỏ còn trống sao cho số nằm trong phần tư của hình trong bằng tổng 3 số nằm trong hình tròn ở 3 góc của phần tư đó.

Lưu ý: Mỗi số chỉ được sử dụng một lần và số 3 (ở hình tròn giữa) đã được cho sẵn, đồng nghĩa với việc bạn không được điền số này nữa.