Trung học phổ thông

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác

764

Bất đẳng thức Jensen thật sự là một công cụ chuyên dùng cho chứng minh các bất đẳng thức lượng giác. Tuy không phải là một bất đẳng thức chặt nhưng nếu thấy có những dấu hiệu của BĐT Jensen, chúng ta nên dùng ngay.

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác-1

Sử dụng BĐT Jensen để chứng minh BĐT lượng giác-2