Mầm non

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối

1049

Việc dạy trẻ nhận biết hình khối (hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác) rất tốt cho tư duy học toán sau này.

Dưới đây là 9 bài toán giúp trẻ nhận biết hình khối tốt hơn. Bố mẹ hãy cho bé làm ngay nhé.

Bài toán 1: Hình dưới đây là hình gì?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối

A. Hình tròn
B. Hình vuông
C. Hình tam giác

Bài toán 2: Hình dưới đây là hình vuông, đúng hay sai?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-1

A. Sai.
B. Đúng

Bài toán 3: Hình này là hình tam giác hay hình vuông?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-2

A. Hình tam giác
B. Hình vuông

Bài toán 4: (Ôn tập về tư duy vị trí) Trong hình dưới đây, hình tam giác nằm ở vị trí nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-3

A. Trên cùng
B. Giữa
C. Dưới cùng

Bài toán 5: Trong hình dưới đây, hình vuông nằm trên hình nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-4

A. Hình tam giác và hình chữ nhật
B. Hình tam giác và hình tròn
C. Hình tròn và hình chữ nhật

Bài toán 6: Trong hình dưới đây, hình chữ nhật nằm ở vị trí nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-5

A. Bên trên
B. Bên dưới

Bài toán 7: Dưới đây có những hình nào?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-6

A. Hình vuông và hình chữ nhật
B. Hình chữ nhật và hình đa giác
C. Hình chữ nhật và hình tròn

Bài toán 8: Hình nào là hình vuông?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-8

A. Hình bênh trên
B. Hình bên dưới

Bài toán 9: Hình này gọi là hình gì?

9 bài toán giúp trẻ mầm non nhận biết hình khối-8

A. Hình hộp
B. Hình kim tự tháp