Tiểu học

Bài toán tìm chu vi hình chữ nhật – Toán tuổi thơ TP Hải Phòng

458

Bài toán: Nửa chu của một hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu độ dài 2 cạnh của nó. Biết diện tích của hình chữ nhật là 486 cm2. Tìm chu vi của hình chữ nhật đó.

Giải:

Gợi ý giải:

Xem hiệu hai cạnh là 1 phần thì nửa chu vi là 5 phần
Chiều dài là ( 5 + 1 ) : 2 = 3 phần
Chiều rộng 3 – 1 = 2 phần
Chia Diện tích hcn theo số phần sẽ gồm 2 x 3 = 6 ô vuông nhỏ
Diện tích mỗi ô vuông 486 : 6 = 81 cm2
Vì 81 = 9 × 9 nên cạnh mỗi ô vuông là 9 cm
Chu vi hcn
5 x 9 x 2 = 90 cm

(Trích Toán tuổi thơ TP Hải Phòng năm 2018).