Tiểu học

Giải bài toán điền vào dấu * trong phép chia

548

Bài toán: Thay dấu sao bằng chữ số thích hợp rồi viết lại phép chia.

Giải bài toán điền vào dấu * trong phép chia

Hướng dẫn giải:

Dựa vào số 74 khi nhân ngược lên kia để tìm số chia.

2 x ** = 74

=> ** = 74:2= 37

Từ đó có phép chia là: 15984:37

Điền số hợp lý khi thực hiện chia bình thường

Toán lớp 1

Bài toán điền chữ số chính xác vào ô vuông – Toán lớp 1

575

Nội dung bài toán: Hãy điền chữ số chính xác vào trong ô vuông, xem ai tính được nhanh và đúng nhất nhé.

Bài toán điền chữ số chính xác vào ô vuông - Toán lớp 1