Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán thuyền chở khách du lịch – Toán tiểu học nâng cao

Bài toán: Một đoàn khách du lịch muốn qua sông bằng những thuyền thúng nhỏ. Nếu mỗi thuyền chở 4 người khách thì thiếu một thuyền. Nếu mỗi thuyền chỏ 5 người khách thì thừa 1 thuyền. Hỏi đoàn khách đó có bao nhiêu người? Giải: Nếu mỗi thuyền chở 4 người khách thì thiếu […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán