Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán hai tỉ số, hiệu không đổi – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: 10 năm trước đây tuổi mẹ gấp 10 lần tuổi con, sau 22 năm nữa tuổi con bằng nửa tuổi mẹ . Tính tuổi mỗi người hiện nay ? Bài giải: Ta có sơ đồ: Tuổi con 10 năm trước: |—| Tuổi mẹ 10 năm trước:  |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| Tuổi con 10 năm trước ứng […]

Bài toán tăng năng suất lao động giảm thời gian hoàn thành công việc

Nội dung bài toán như sau: Năng suất lao động tăng 60% thì thời gian hoàn thành giảm bao nhiêu %? Lời giải: Cùng công việc nên năng suất tỉ lệ nghịch với thời gian. Năng suất sau khi tăng là 100% + 60% = 160% Thời gian cần hoàn thành công việc với 160% […]

Giải bài toán tìm tuổi lớp 4 bằng sơ đồ đoạn thẳng

Bài toán: Hiện nay tuổi của chủ Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi của bà nội. Chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi, cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuồi của cô Thảo bằng tuổi chú Thái cách đây bao nhiêu năm? Hướng dẫn giải: Vẽ sơ đồ Tuổi cô Thảo: […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán