Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính diện tích sân trường – Toán nâng cao lớp 4

Bài toán: Sân trường của hợp tác xã hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chuẩn bị cho vụ chiêm người ta mở rộng thêm sân về 3 phía trước mặt (chiều dài sân), bên phải, bên trái, mỗi phía thêm 3m. Như vậy sân sẽ rộng thêm 120 m2. Hỏi diện tích […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán